Nhà trường
ảnh hoạt động Giao lưu

Một số hình ảnh Hoạt động giao lưu Văn nghệ Thắp sáng Ước Mơ của học sinh nhà trường và các em trường Trung tâm dạy nghề nhân đạo, tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam