Hoạt động Đội
CUỘC THI VẼ TRANH CỔ ĐỘNG

CUỘC THI VẼ TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC

ƯƠM MẦM

VƯỜN RAU SẠCH - CÂY THUỐC NAM VÀ VƯỜN HOA KIỂNG TRƯỜNG EM

NHẬN GIẢI SÁNG TẠO

NHẬN GIẢI THANH THIẾU NIÊN SÁNG TẠO